Voor medewerkers

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Flevoland kent een grote ruimtelijke dynamiek, waaronder stedelijke uitbreidingen en de ontwikkeling van natuurgebieden.

In Flevoland wonen, werken en recreëren elke dag vele duizenden mensen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Als Waterschap Zuiderzeeland zijn werk niet goed zou doen, dan staan de polders in korte tijd enkele meters onder water of is het water vervuild. Iedereen heeft belang bij het werk van het waterschap: zorgen voor veiligheid, voldoende water en schoon water. 
Waterschap Zuiderzeeland is in zijn beheergebied Flevoland verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en de afvalwaterzuivering.

Over de organisatie

Bezoekadres

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad

Telefoon
 0320 - 274 911
E-mail
 waterschap@zuiderzeeland.nl
Website
 www.zuiderzeeland.nl

Adviseur Zuiderzeeland

Rosalie van ZalenWaterschap ZuiderzeelandTelefoon0320 – 274 932