Voor medewerkers

Meerinzicht

Meerinzicht werkt!

De gemeenschappelijke regeling Meerinzicht  voert voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aangevuld met de Sociale Dienst Veluwerand de bedrijfsvoeringstaken uit. De inrichting van Meerinzicht  vindt gefaseerd plaats en vanaf januari 2017 ondersteunt Meerinzicht haar klanten op de gehele bedrijfsvoering, inclusief Belastingen. Hiermee representeert Meerinzicht een regio met ca. 100.000 inwoners.

Meerinzicht heeft een hoog ambitieniveau en werkt continue aan verbetering van de bedrijfsvoering. De organisatie is nog volop  in ontwikkeling en biedt tal van uitdagingen aan de organisatie én medewerkers om hieraan een bijdrage te leveren. Kernwoorden hierbij zijn voortdurende professionalisering van de medewerkers en het takenpakket, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, ondernemerschap en nabijheid. Aan dat laatste hechten we opdat we ons bewust zijn dat we alleen gezamenlijk tot excellente dienstverlening kunnen komen.  Leiderschap binnen Meerinzicht vindt plaats op basis van vertrouwen.

Meerinzicht ontwikkelt zich komende jaren tot een betrouwbare en solide bedrijfsvoerings-organisatie. We bereiken dat met betrokken en gepassioneerde professionals!

Over de organisatie

Bezoekadres

Raadhuisplein 2

3851 NT Ermelo

Postadres

Postbus 300

3850 AH  Ermelo

 

Telefoon 0341 - 567465
E-mail 
info@meerinzicht.nl

Website www.meerinzicht.nl